Lidé

Zikmund Lucemburský

Zikmund byl panovníkem z rodu Lucemburků. V letech 1378 až 1388 a 1411 až 1415 byl kurfiřtem braniborským, králem uherským a chorvatským byl díky personální unii mezi těmito zeměmi a sňatku s Mari...