Místa (seznam)

ikona řazení
Vrabinec

Zřícenina nevelkého hradu na výrazném skalním sopouchu, který vystupuje nad údolím řeky Labe a Rychnovského potoka. Z archeologických nálezů lze soudit, že místo, na kterém byl později založen...

Vlčí hrádek

Opevněná středověká lokalita na konci skalnaté ostrožny nad soutokem Panského potoka s jeho bezejmenným levobřežním přítokem jihozápadně od vsi Vlčí Hora. Vedle objektů vytesaných do pískovcového...

Varta

Terénní pozůstatky nevelkého hradu v údolí Olešnického potoka nedaleko obce Olešnice.

Hrad byl osídlen ve dvou časových horizontech. O prvním osídlení, které spadá do období od 2. poloviny...

Svádov

Z hradu, přestavěného později na zámek, se dochoval pouze zvýšený obezděný prostor v intravilánu obce Svádov.

Z archeologických nálezů lze soudit, že areál hradu byl osídlen již v pravěku....

Střekov

Hrad Střekov v Ústí nad Labem se nacházel v majetku děčínských Vartenberků.

Šauenštejn

Zbytky hradu na rozeklaném skalním bloku u Vysoké Lípy, ze kterého se do dnešních dob dochovalo několik objektů vytesaných do pískovcového podloží.

Z rozboru archeologických nálezů vyplýv...

Rýzmburk

Významný správní hrad, nazývaný též Osek, byl z části vystavěn snad již na přelomu 12. a 13. století. Z pověření českého krále jej spravoval mocný rod Hrabišiců. Prvním doloženým držitelem byl...

Rattenstein

Pozůstatky výšinné středověké lokality nad Těchlovicemi, na jednom z hřbetů, které sbíhají z masivu Bukové hory do Labského údolí.

Vedle běžného lidového výrazu „Pustý zámek / Wüstes Schlo...

Pustý zámek u Velkého Března

Terénní pozůstatky malého hradu neznámého jména na jednom z hřbetů sbíhajících z masivu Sokolího hřebene směrem k Labi.

Poznání historických osudů tohoto hradu komplikuje skutečnost, že se...

Pirna

Pod hradem, který byl vybudován snad již v 11. století, vznikla na začátku století 13. tržní osada, která byla úzce spojena s kolonizačními snahami míšeňské marky směřujícími proti proudu Labe k...