Místa (seznam)

ikona řazení
Paradis

Hrad, který se stál jiho-východně od Teplic, byl zmíněn jen jednou - roku 1402 jeho stavbu umožnil míšeňský markrabí Vilém šlechticům Benešovi z Hořovic, Jindřichu Spiegelovi a Dobešovi z Bran. Ná...

Ostrý

Zřícenina hradu s pozůstatky několika zděných staveb nedaleko Benešova nad Ploučnicí. Hrad je situován na konci úzké skalanté ostrožny, kterou obtéká řeka Ploučnice.

Prvním bezpečným písemn...

Mojžíř

Nevýrazné pozůstatky hradu s relikty odkrytého zdiva se nalézají na konci ostrohu, který sbíhá do labského údolí mezi obcemi Mojžíř a Veselé.

Poznání historie tohoto hradu je zatíženo ř...

Kyšperk

Kyšperk, nazývaný také Supí Hora, byl založen pravděpodobně jako pohraniční opevnění českým králem Janem Lucemburským. Prvním doloženým držitelem byl k roku 1319 Ota z Bergova (který se po hradu...

Kyjovský hrádek

Stopy středověkého osídlení na okraji pískovcové terasy nad levým břehem řeky Křinice nedaleko osady Kyjov byly donedávna považovány za pozůstatky hradu. Současná historická věda díky novým, zejmé...

Krupka

Přesná doba zniku hradu Krupka není dodnes zjištěna. První zmínkou o přilehlé osadě Krupá pochází z listiny Václava II. datované rokem 1305. Opevněná stavba vznikla pravděpodobně počátkem 14....

Krásný buk

Pozůstatky nevelkého hradu s dochovaným základem válcové věže a mohutným příkopem jsou situovány nad osadou Krásný Buk nedaleko Krásné Lípy.

Podle výpovědi archeologických nálezů spadají po...

Königstein

Středověký kamenný hrad Königstein byl vystaven pravděpodobně ve 12. století a nacházel na území českých panovníků.

Nejstarší částí, která stojí ještě dnes, je hradní kaple, pocházející...

Hrad Ústí nad Labem

Zcela zaniklý městský hrad v centru Ústí nad Labem. Na jeho existenci upomíná dodnes pouze dochovaný místní název ulice „Hradiště“.

Ústecký městský hrad vznikl na místě staršího hradiště,...

Hrad Děčín

Hrad Děčín se nacházel v majetku děčínských Vartenberků.