Místa (seznam)

ikona řazení
Krupka

Přesná doba zniku hradu Krupka není dodnes zjištěna. První zmínkou o přilehlé osadě Krupá pochází z listiny Václava II. datované rokem 1305. Opevněná stavba vznikla pravděpodobně počátkem 14....

Kyjovský hrádek

Stopy středověkého osídlení na okraji pískovcové terasy nad levým břehem řeky Křinice nedaleko osady Kyjov byly donedávna považovány za pozůstatky hradu. Současná historická věda díky novým, zejmé...

Kyšperk

Kyšperk, nazývaný také Supí Hora, byl založen pravděpodobně jako pohraniční opevnění českým králem Janem Lucemburským. Prvním doloženým držitelem byl k roku 1319 Ota z Bergova (který se po hradu...

Mojžíř

Nevýrazné pozůstatky hradu s relikty odkrytého zdiva se nalézají na konci ostrohu, který sbíhá do labského údolí mezi obcemi Mojžíř a Veselé.

Poznání historie tohoto hradu je zatíženo ř...

Ostrý

Zřícenina hradu s pozůstatky několika zděných staveb nedaleko Benešova nad Ploučnicí. Hrad je situován na konci úzké skalanté ostrožny, kterou obtéká řeka Ploučnice.

Prvním bezpečným písemn...

Paradis

Hrad, který se stál jiho-východně od Teplic, byl zmíněn jen jednou - roku 1402 jeho stavbu umožnil míšeňský markrabí Vilém šlechticům Benešovi z Hořovic, Jindřichu Spiegelovi a Dobešovi z Bran. Ná...

Pirna

Pod hradem, který byl vybudován snad již v 11. století, vznikla na začátku století 13. tržní osada, která byla úzce spojena s kolonizačními snahami míšeňské marky směřujícími proti proudu Labe k...

Pustý zámek u Velkého Března

Terénní pozůstatky malého hradu neznámého jména na jednom z hřbetů sbíhajících z masivu Sokolího hřebene směrem k Labi.

Poznání historických osudů tohoto hradu komplikuje skutečnost, že se...

Rattenstein

Pozůstatky výšinné středověké lokality nad Těchlovicemi, na jednom z hřbetů, které sbíhají z masivu Bukové hory do Labského údolí.

Vedle běžného lidového výrazu „Pustý zámek / Wüstes Schlo...

Rýzmburk

Významný správní hrad, nazývaný též Osek, byl z části vystavěn snad již na přelomu 12. a 13. století. Z pověření českého krále jej spravoval mocný rod Hrabišiců. Prvním doloženým držitelem byl...