Místa (seznam)

ikona řazení
Šauenštejn

Zbytky hradu na rozeklaném skalním bloku u Vysoké Lípy, ze kterého se do dnešních dob dochovalo několik objektů vytesaných do pískovcového podloží.

Z rozboru archeologických nálezů vyplýv...

Střekov

Hrad Střekov v Ústí nad Labem se nacházel v majetku děčínských Vartenberků.

Svádov

Z hradu, přestavěného později na zámek, se dochoval pouze zvýšený obezděný prostor v intravilánu obce Svádov.

Z archeologických nálezů lze soudit, že areál hradu byl osídlen již v pravěku....

Varta

Terénní pozůstatky nevelkého hradu v údolí Olešnického potoka nedaleko obce Olešnice.

Hrad byl osídlen ve dvou časových horizontech. O prvním osídlení, které spadá do období od 2. poloviny...

Vlčí hrádek

Opevněná středověká lokalita na konci skalnaté ostrožny nad soutokem Panského potoka s jeho bezejmenným levobřežním přítokem jihozápadně od vsi Vlčí Hora. Vedle objektů vytesaných do pískovcového...

Vrabinec

Zřícenina nevelkého hradu na výrazném skalním sopouchu, který vystupuje nad údolím řeky Labe a Rychnovského potoka. Z archeologických nálezů lze soudit, že místo, na kterém byl později založen...