Javascript is required to view this map.

Krupka

Přesná doba zniku hradu Krupka není dodnes zjištěna. První zmínkou o přilehlé osadě Krupá pochází z listiny Václava II. datované rokem 1305. Opevněná stavba vznikla pravděpodobně počátkem 14. století, kdy v okolí dochází k rozmachu těžby cínu. Horníci přicházející z německých oblastí region osídlili a také poblíž vedoucí stezka se stala strategickou komunikací. K bezpečnému ovládnutí obojího a za účelem obrany saských hranic vybudoval pravděpodobně král právě hrad Krupka, někdy nazývaný také Rosenberk. Ten byl roku 1330 českým králem Janem Lucemburským darován šlechtici Těmovi z Koldic, který - stejně jako jeho potomci ordu z Koldic - věrně sloužil českým králům. Kousek pod hradem se v této době také rozrůstá hornické městečko Krupka, které indikovalo prosperitu místa. Když Těma roku 1341 umírá, jeho statky dědí vratislavský hejtman, fojt Dolní Lužice a královský mistr komory Těma II. z Koldic. Majetky tohoto urozence se rozprostíraly jak na české tak na saské straně hranice. Těma III. míšeňský biskup, pak na Krupce zasvětil kapli českým patronům. Albrecht z Koldic se v době husitských válek rozhodně postavil proti české herezi. Přes pakt uzavřený se saským vévodou a durynským landkrabětem byl hrad roku 1433 dobyt. Posledním pánem z Koldic, který hrad držel (Koldicové místo nepřerušeně drželi kromě krátkého období, kdy jej ovládali postupně Arnošt ze Šumburka a Jindřich ze Starschedlu), byl Těma V., který jej nechal také po požáru roku 1479 přebudovat. Koldicové roku 1504 panství pro zadluženost rodu ztrácí. Během 16. století se v Krupce střídali různí pánové a na počátku třicetileté války hrad definitivně zpustl.

Místo

50° 41' 7.0008" N, 13° 51' 19.0008" E