550. výročí podepsání chebské smlouvy a sasko-česká hranice

Projekt hranice vznikl ve spolupráci Iniciativy pro děčínský zámek, Zámku Děčín, p.o. a zámku Weesenstein v Sasku. Jeho smyslem je lépe prezentovat méně známá místa naší společné historie. V tomto případě jde především o formování česko-saské hranice, které je ukončeno podpisem tzv. Chebské smlouvy v roce 1459, díky které vznikla nejstarší historická hranice současné Německé spolkové republiky.

Prozkoumejte hranice. Interaktivní mapa Vás zavede do různých míst na uzemí okolo hranice.

historická mapa

Smlouva o hranici byla zpečetěna svatbou mezi Zdenkou, dcerou českého krále Jiřího z Poděbrad, a Albrechtem, synem saského kurfiřta Fridricha II. Znamenala konec téměř 60 let trvajících vojenských střetů, které zahrnovaly mimo jiné tzv. donínské války po roce 1400, saské vojenské výpravy proti husitským Čechám, husitské tzv. spanilé jízdy a útoky do Saska a vojenské střety Sasů s Jiřím z Poděbrad.

V této době se významně změnily poměry v Českém království. Proběhla zde první úspěšná reformace ve světových dějinách - husitské hnutí a následné jednání s Basilejským koncilem přinesly uznání legálního dvojvěří. Během první poloviny 15. století byla znovudefinována mocenská centra v rámci českého státu, kdy se největší změny dotkly mocenského postavení šlechty.

Také vévodství saské (po roce 1423 označované za saské kurfiřství) prošlo dynamickým vývojem. Bylo nadále ovládáno rodem Wettinů, kteří za věrné služby císaři obdrželi kurfiřtský hlas, stali se tedy voliteli římského krále. Saské kurfiřství se konstituovalo ve složité době, poznamenané zejména vnitřními, bratrovražednými boji o wettinské území, ale i příhraničními spory s Čechy.

Smyslem našeho projektu je přiblížit události, které se staly na obou stranách v době, kdy se dnešní „linie na mapě“ utvářela.