Javascript is required to view this map.

Hrad Ústí nad Labem

Zcela zaniklý městský hrad v centru Ústí nad Labem. Na jeho existenci upomíná dodnes pouze dochovaný místní název ulice „Hradiště“.

Ústecký městský hrad vznikl na místě staršího hradiště, které vedle dohledu nad labskou vodní cestou a s tím spojeným výběrem cla, zajišťovalo výkon státní správy v této části českého přemyslovského státu. K jeho přestavbě na kvalitativně vyšší typ sídla, tedy na kamenný, vrcholně středověký královský hrad, došlo v souvislosti s přeměnou tehdejší osady Ústí na královské město ve 30. letech 13. století, každopádně však před rokem 1249. O ústeckém hradu se dochoval pouze jediný písemný záznam a to z roku 1283, kdy se krátkodobě ocitl v zástavním držení Oty Braniborského. Ani okolnosti jeho zániku nejsou bezpečně známy. Osudnou se mu pravděpodobně stala první čtvrtina 14. století, kdy byl v bezprostřední blízkosti založen nový královský hrad Střekov. Pokud ústecký hrad nezanikl již v této době, přetrvával jako druhořadý nebo jinak využívaný objekt nejdéle do 15. století. K jeho úplné likvidaci došlo patrně v souvislosti s obnovou města po jeho dobytí husitskými vojsky v roce 1426. Městská samospráva neměla žádný důvod k obnově objektu, který by byl nadřazen její moci. Tomu nasvědčují i archeologická zjištění, neboť v této době dochází k definitivnímu začlenění areálu hradu do městského organismu.

Místo

50° 39' 31.5504" N, 14° 2' 27.7512" E