Javascript is required to view this map.

Pustý zámek u Velkého Března

Terénní pozůstatky malého hradu neznámého jména na jednom z hřbetů sbíhajících z masivu Sokolího hřebene směrem k Labi.

Poznání historických osudů tohoto hradu komplikuje skutečnost, že se doposud nepodařilo bezpečně zjistit jeho původní jméno (pomístní název hřbetu, kde se hrad nachází, zní „Ploschenkamm“, udáván byl také název „Wražen“,). Podle archeologických nálezů byl osídlen někdy v rozmezí od konce 13. století do 80. let 14. století. Doba jeho existence tak přibližně koresponduje s dobou, kdy nebyl obýván 3 km vzdálený hrad Varta. Nepřímo se tak nabízí, že důvodem k jeho založení bylo nahradit funkci v té době opuštěné Varty. Opačnou myšlenkovou konstrukci lze použít i při vysvětlení zániku tohoto hradu, neboť v tomto okamžiku dění na Vartě znovu ožívá. Zda mohly být příčinou těchto přesunů konkrétní historické události (např. požár, dobytí) nebo třeba změny ve vývoji majetkové držby není známo. Jisté pouze je, že se na konci 14. století nacházel již neobývaný hrad u Velkého Března na panství hradu Varta. Jeho majiteli byli v té době Škopkové z Dubé, zatímco o něco dříve, v 60. letech 14. století, náležela část tohoto panství pánům z Vartenberka.

Místo

50° 39' 38.2176" N, 14° 10' 2.586" E