Ota V. Braniborský

V roce 1278, po smrti českého krále Přemysla Otakara II. v bitvě na Moravském poli panovalo v Čechách bezvládí. Přemyslův nedospělý syn Václav byl dlouhodobě internován na hradě Bezdězu svým poručníkem Otou V. Braniborským. Ten si za propuštění následníka trůnu vymínil 20.000 hřiven stříbra.

Protože mu čeští páni nebyli schopni tuto sumu okamžitě vyplatit, obdržel jako zástavu řadu významných severočeských sídel: město Žitavu s hradem Ronovem, hrad Ostrý s přilehlým městem, hrady Bezděz a Děčín, město Ústí s hradem, město Most s hradem a hrad Svádov.

Netěšil se z nich ale dlouho, v roce 1283, krátce po propuštění dvanáctiletého králevice Václava, byla tato zástava prohlášena římským králem Rudolfem Habsburským za neplatnou.