Zikmund I. Děčínský z Vartenberka

Jeho život ovlivnila doba husitských válek, kterých se aktivně účastnil na straně protivníků kalicha. Jestliže Jan Žižka z Trocnova postavil nedaleko Litoměřic u Třebušína svůj hrad Kalich, pak Zikmund vybudoval na dohled odtud hrad Pannu jako oporu pro ochranu části jižní hranice svého panství. Ta byla posílena vybudováním hradu Litýš po roce 1422. Doba nutila Zikmunda a jeho mladšího bratra Jana, aby vojensky chránili své zájmy i proti svému severnímu sousedovi Fridrichovi II. Saskému. Po bitvě u Ústí v roce 1426 přešel Zikmund na husitskou stranu a obsadil hrad Blansko držený saskou posádkou. Později ale vedl znovu války proti Pražanům a zejména proti Jakoubkovi z Vřesovic veliteli žatecko-lounského vojenského svazu. S ním v době bitvy u Lipan válčil o hrad Kostomlaty. Po Lipanech pomáhal likvidovat husitské vojenské posádky na Panně, Kalichu a Grabštejně. V roce 1438 při obléhání Tábora a po obvinění ze zrady, byl zajat a uvězněn v Jindřichově Hradci, kde zemřel.

Zikmund z Vartenberka byl, pro svou schopnost pragmatického lavírování mezi ideologickými protivníky, zván dobovými kronikáři „vrtochem”. Přesto je zřejmé, že v nelehké době Zikmund obstál a svým potomkům mohl odkázat více, než zdědil po otci. Byl ženatý dvakrát — poprvé s Annou z Kekeřic (Kökeritz) a podruhé s Anežkou ze Šternberka, dědičkou Lípy. I jeho synové Jindřich a Jan jsou z pramenů známí jako zdatní válečníci zejména v bojích proti Lužickým městům a saskému vévodovi.

Erb Vartenberků