Jan VI. Děčínský z Vartenberka

Jan VI. z Vartenberka se stal politickým a vojenským spojencem Jiřího z Poděbrad, kterému pomáhal dobýt Prahu. Budoucí český král po dosednutí na trůn na svého spojence nezapoměl a ustavil ho v roce 1458 fojtem Horní Lužice. I díky tomu se dříve rozjitřenné vztahy Vartenberků a Šestiměstí konsolidovali.

V roce 1463 s podnětu krále Jiřího dobyl s lužickým vojskem hrad Tolštejn a vypudil odtud Albrechta Berku z Dubé, hrad následně získal do držení jeho syn Kryštof.

Jan byl ženatý dvakrát — poprvé s Kateřinou z Donína a podruhé s Kateřinou z Kunštátu. Když v polovině listopadu 1464 zemřel, byli jeho synové — dle některých dvojčata — Zikmund a Kryštof nezletilí a pod poručenskou správou své matky Kateřiny z Kunštátu. Kryštof se stal zakladatelem linie lipsko-rybnovské. Zemřel krátce po roce 1489.

Erb Vartenberků