Javascript is required to view this map.

Königstein

Středověký kamenný hrad Königstein byl vystaven pravděpodobně ve 12. století a nacházel na území českých panovníků.

Nejstarší částí, která stojí ještě dnes, je hradní kaple, pocházející snad z přelomu 12. a 13. století. První písemná zmínka o opevnění pochází z roku 1233, kdy je v listině českého krále Václava I. zmíněn purkrabí Gebhard ze Steinu. Roku 1241 se v písemnostech stejného panovníka objevuje již celý název – Königstein. Pevnost vystavěná na levém břehu Labe měla velký strategický význam, neboť stála nejen blízko hranic, ale díky ní mohli Češi také kontrolovat dálkový obchod na řece. V srpnu roku 1359 podepsal na tomto místě Karel IV. privilegia spojená právě s lodní dopravou. Později byl Königstein často dáván do zástavy a v cizích rukou byl dobyt a vypleněn – roku 1385 během tzv. Donínské rozepře mezi purkrabími z Donína a saským šlechticem Hansem z Körbitz; naposledy pak roku 1408.
Chebská smlouva z roku 1459, ustavená mezi Wettiny a českým králem Jiřím z Poděbrad, s konečnou platností rozhodla, že hrad připadne Míšeňské marce. Na rozdíl od jiných opevněných míst v regionu byl Königstein i nadále saskými panovníky využíván – s výjimkou, kdy byl mezi lety 1516 až 1524 krátce přeměněn na klášter. Vojenskou funkci tak opevnění plnilo až do počátku 20. století.
Dnes stavba patří mezi jedny z největších skalních hradů v Evropě a její 152 metrů hluboká historická studna je druhou nejhlubší tamtéž.

Místo

50° 55' 7.8888" N, 14° 3' 25.6104" E