Český kníže a pražský biskup Jindřich Břetislav na příkaz císaře poplenil Míšeňsko.

Datum: 
1194