Míšeňský markrabí Dietrich provolán velmoži zeměpánem - počátky dynastické vlády rodu Wettinů v Míšni.

Datum: 
1197 - 1221