Po smrti Jindřicha III. musel jeho syn Albrecht vzdorovat dědickým nárokům dalších Wettinů, durynské šlechty i císaře - období nestability.

Datum: 
1288