Doba vlády římského krále Adolfa Nassavského, který prohlásil Míšeňsko za uvolněné říšské léno.

Datum: 
1292 - 1298