Pány z Kamence založen ženský cisterciácký klášter Marienstern v Horní Lužici

Datum: 
1248