Události

Nadpis
1114 Wiprecht z Grojče zakládá benediktinský klášter Pegau
1126 Bitva u Chlumce:

Český kníže Soběslav I. poráží říšské vojsko císaře Lothara III. a míšeňského markrabího Konráda z rodu Wettinů.

1156 Budyšínsko přechází po smrti markraběte Konráda do českých rukou.
1160 Lipsku udělena městská privilegia
1162 Markrabě Otto Míšeňský zakládá cisterciácký klášter Altzelle mj. za účelem zřízení rodové hrobky.
1168 Objevení stříbra v Krušnohoří
1194 Český kníže a pražský biskup Jindřich Břetislav na příkaz císaře poplenil Míšeňsko.
1197 - 1221 Míšeňský markrabí Dietrich provolán velmoži zeměpánem - počátky dynastické vlády rodu Wettinů v Míšni.
1212 Donínsko českým králem Přemyslem Otakarem I. připojeno na téměř 200 let k Čechám.
1221 - 1288 Vláda markraběte Jindřicha III. z rodu Wettinů:

Jindřich výrazně rozšířil rodové državy - roku 1247 získal durynské landkrabství. Obratnou sňatkovou politikou přijal také části císařského Plíseňska.