Události

Nadpis
1405 Město Pirna, panství Königstein a léna Gottleuba a Wehlen předány saskému vévodovi Vilémovi I.
1407 Saský vévoda Vilém I. umíráa je pohřeb v Míšni
1407 - 1428 Wettin Fridrich I. Hádavý se přidává na stranu protihusitské koalice
1409 Vznik lipské univerzity po exodu cizích mistrů z Prahy
1411 Markrabským výnosem nařízena konfiskace židovského majetku
1419 Umřel český král Václav IV.
1420 Bitva o Vítkov:

Saské vojenské oddíly poraženy Tábory a Pražany v bitvě o Vítkov (dnes Žižkov) u Prahy

1421 Vojsko Pražanů vedené knězem Janem Želivským bylo zahnáno od Mostu spojeným vojskem Sasů a českých pánů Zikmunda z Vartenberka a Mikuláše z Lobkovic
1426 Bitva u Ústí:

Spojené husitské vojsko porazilo saskou posilu obleženého Ústí. Město bylo následně dobyto.

1430 Vyhnání Židů ze saských měst