Události

Nadpis
1444 Tažení lužického Šestiměstí, Pražanů a litoměřického landfrýtu proti Vartenberkům
1459 Chebská smlouva
1483 Vznik nejvyššího saského dvorského soudu v Lipsku
1485 Tzv. Lipské dělení
1494 Vévoda Albrecht z rodu Wettinů, císařský místodržící v Nizozemí, se stává guvernérem Fríska
1515 Albrechtův syn Jiří odprodává Frísko císaři